Entertrainen voor Vakgroep anesthesisten

Op 2 februari 2018 hebben wij opgetreden voor de Vakgroep anesthesisten van het Rijnstate Ziekenhuis. Het was echt entertrainen, dus een combi van trainen en entertainen waarbij we met een lied, begeleid door Jaap Schoenmakers, afsloten.

Enkele quotes achteraf:

  • Wat was het leerzaam
  • Wat een vondst om de theorie te combineren met de gespeelde scenes, zelf aan de slag en de muzikale afsluiting
  • Knap wat jullie in 1 uur neerzetten
  • Mooi om jullie samenwerking te zien
  • Knap werk om ons zo snel in beweging te krijgen

Symposium 10 jarig bestaan Team Palliatieve Zorg in Rijnstate

Woensdag 6 december 2017 Symposium “van pionieren naar professionaliteit in de palliatieve zorg” in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het Team Palliatieve Zorg vierde haar 10 jarige bestaan.

Onze act ging over hoe (letterlijk) ingewikkeld beslissingen zijn voor de palliatieve patiënt zelf en de behandelend arts. Alle zorgverleners bieden beurtelings hulp aan, maar ook haar echtgenoot en haar zoon doen ook een appèl op Marja als patiënt. Het is ingewikkeld….

Beslissingen rond palliatieve zorg blijken voor alle betrokkenen vaak moeilijk en vereist goede afgestemde communicatie. Het symposium was geaccrediteerd.

Teamtraining ziekenhuis VieCuri

Teamtraining voor TPT, transmuraal palliatief team, ziekenhuis VieCuri in Venlo. Samen met oncoloog Joep Douma hebben wij een mooie training gegeven.

Workshop Dag van de Fysiotherapeut

Help…..een collega

is de naam van de workshop die wij hebben gegeven op de dag van de fysiotherapeut op 24 november 2017.

Basisvisie achter deze workshop: Leren door ervaren!

In deze workshop hebben wij een eerste indruk gegeven van een meer omvattende training rond intervisie en feedback.

Lees meer op de website dvdf

workshop dag van de fysiotherapeut